Kirjallisuuden kääntäjän selviytymisopas koostuu itsenäisistä artikkeleista, joita täydennetään ja päivitetään tarpeen mukaan. Osa artikkeleista on julkaistu aikaisemmin painetussa Kirjallisuuden kääntäjän selviytymisoppaassa vuonna 2013.  Osa artikkeleista taas on ilmestynyt Kääntäjä-lehdessä vuonna 2019 tai ilmestyy vuonna 2020. Oppaan sähköiseen seuraajaan kaikki artikkelit on tarkastettu ja täydennetty toimimaan sähköisessä ympäristössä.

Artikkelit on jaettu neljään kokonaisuuteen, joista ensimmäisen muodostaa yksin Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton toimintaa esittelevä artikkeli. Toinen osa käsittelee kirjallisuuden kääntäjän tekijänoikeuksia, kolmas osa puhuu rahasta – tekijänpalkkioista, oman työn hinnoittelemisesta, sopimuksista, neuvottelemisesta ja sosiaaliturvasta –  ja neljännessä osassa kerrotaan kirjallisuuden kääntäjän ammatin harjoittamisen käytännöistä, kuten alalle pääsemisestä, oman osaamisen markkinoimisesta, ammattitaidon ylläpitämisestä ja työskentelyolosuhteista.