Artikkeli on julkaistu 18.12.2019

Tässä osassa yhteistyökumppanimme Sanasto ry ja Kopiosto ry esittelevät toimintaansa ja kertovat tekijänoikeuksista kirjallisuuden kääntäjän näkökulmasta. Nämä artikkelit luettuaan kirjallisuuden kääntäjä ymmärtää tekijänoikeuksien merkityksen, osaa valvoa oikeuksiaan ja tietää, millaisiin korvauksiin hän on oikeutettu.

Yleistä tekijänoikeudesta

Henkilöllä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus antaa luovan työn tekijälle tai taiteilijalle yksinoikeuden määrätä, miten hänen tekemäänsä teosta saa käyttää. Jos kyseessä on useamman henkilön yhdessä luoma teos, tarvitaan lupa teoksen käyttöön jokaiselta tekijältä.

Tekijä on henkilö, joka on luonut teoksen. Tekijä on aina luonnollinen henkilö. Oikeudenhaltijaksi kutsutaan sitä, jolle tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet kuuluvat. Oikeudenhaltija voi olla teoksen alkuperäinen tekijä tai se, jolle tekijä on siirtänyt tekijänoikeutensa kokonaan tai osittain esimerkiksi sopimuksella. 

  • Teokset eivät synny ilman tekijää. Tekijänoikeus antaa luovan työn tekijälle mahdollisuuden saada toimeentuloa luovasta työstä.

Tekijänoikeus tulee voimaan heti, kun teos on syntynyt. Suojan saaminen ei edellytä rekisteröintiä tai ©-merkin käyttämistä.

Jotta luovan työn tulos voisi saada teossuojaa, sen täytyy yltää teostasoon eli olla omaperäinen ja itsenäinen. Puhutaan ns. teoskynnyksen ylittymisestä. Teoskynnyksen ylittyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tavanomaisena kriteerinä on pidetty, että kukaan toinen samaan työhön ryhtyessään ei päätyisi samaan lopputulokseen.

Tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksesta sellaisenaan sekä toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen. Siten esimerkiksi teoksen muuntelemiseen, kuten käännöksen tekemiseen, tarvitaan alkuperäisen tekijän lupa. 

Vaikka käännöksen tekemiseen tarvitaankin lupa alkuperäisen teoksen tekijältä tai oikeudenhaltijalta, myös käännös voi saada tekijänoikeussuojaa, jos se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Käännöstä kutsutaan jälkiperäisteokseksi. Sen tekijänoikeudet kuuluvat kääntäjälle, mutta jälkiperäisteoksen tekijällä ei ole oikeutta määrätä siitä tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen. 

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Käännösten kohdalla voi olla mahdollista, että alkuperäisteoksen tekijänoikeudellinen suoja-aika on jo päättynyt, mutta käännöksen tekijänoikeus on yhä voimassa.