Artikkeli on päivitetty 24.5.2022

Verottaja kohtelee henkilöä eri tavoin sen mukaan, onko kyseessä elinkeinotoiminta, tulonhankkimistoiminta vai harrastustoiminta. Myös verovelvollisen velvollisuudet ovat erilaiset riippuen siitä, mihin kategoriaan toiminta kuuluu.

Freelancerin toiminta on tavallisesti tulonhankkimistoimintaa, mutta vain vähän kääntävän kirjallisuuden kääntäjän toiminta saattaa verottajan mukaan yllättäen olla harrastustoimintaa, mikäli toiminnalla saadut ansiot jäävät pieniksi. Toiminnan luonne voi myös muuttua matkan varrella ja harrastuksena alkanut kääntäminen voikin toiminnan lisäännyttyä olla tulonhankkimistoimintaa. Nämä kaksi eroavat toisistaan ennen kaikkea siinä, onko kyseessä vakaa tulonhankkimistarkoitus, eli onko kääntäjän tarkoitus tulla toimeen käännöstoiminnasta saamillaan tuloilla.

Ilmoituskäytännöt

Freelancerin veroilmoitus

Freelancerina toimiva ilmoittaa tulonhankkimistoiminnan tulot ja menot lomakkeella 11. Aikaisemmin käytössä ollut taiteilijoiden ja freelancereiden veroilmoitus on poistunut käytöstä vuonna 2018.

Veroinfoa taiteilijoille, freelancereille ja apurahansaajille -videolta saat lisätietoja freelancerin verotuksesta ja vielä yksityiskohtaisempaa tietoa on saatavilla Freelancer verotuksessa -ohjeesta.

Ammatinharjoittajan veroilmoitus

Ammatinharjoittajana sinun tulee täyttää veroilmoituslomake 5. Helpointa on tehdä se sähköisesti OmaVero-palvelussa, johon voit kirjautua pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilitunnisteella. Mikäli olet saanut paperisen verotuspäätöksen ja joudut oikaisemaan sen tietoja, voit tehdä myös sen sähköisesti. Paperinen ilmoitus tulee täyttää kokonaan uudelleen, mikäli yksikin kohta on virheellinen. Paperinen lomake täytyy myös palauttaa omalla kustannuksella, sillä sen mukana ei enää lähetetä palautuskuorta. Verottaja pyrkii näin ohjaamaan asiakkaitaan sähköisen palvelun käyttöön.

Sekä paperisen että sähköisen veroilmoituksen tulee olla perillä verottajalla viimeisenä ilmoituspäivänä, ammatinharjoittajalla huhtikuun alussa. 

Verohallinto luopuu pikkuhiljaa paperipostista kokonaan ja ottaa käyttöön suomi.fi-viestit. Kun olet ottanut käyttöösi suomi.fi-viestit, saat sähköpostitse tiedon aina, kun OmaVero-palveluun on tullut verottajalta jotakin uutta, esimerkiksi valmistunut verotuspäätös.

Mikäli saamassasi verotuspäätöksessä on etusivulla virheellisiä tunnistetietoja, pitää ne oikaista lomakkeella Y6 tai ytj.fi-palvelussa

Ohje ammatinharjoittajan veroilmoituksen laatimiseen

Harrastajan verotus

Mikäli käännöstoimintasi on vähäistä ja siitä saamasi käännöspalkkiot pieniä ja satunnaisia, saattaa verottaja tulkita käännöstoimintasi harrastetoiminnaksi, vaikka se olisi ammatillisesti ja laadullisesti korkeatasoista. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun käännetään hyvin pienestä kielestä ja palkkiotaso jää alhaiseksi tai käännösten merkkimäärä pieneksi. Verottaja voi tällöin arvioida, että käännöstoimintaa ei harjoiteta vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa.

Harrastuksesta saatu tulo on veronalaista ja siitä saa tehdä tulonhankkimisvähennyksiä, kuitenkin vain enintään tulojen määrään saakka. Harrastustoiminnasta et ole kirjanpito- tai muistiinpanovelvollinen, mutta tuloa tuottavasta osasta harrastustoimintaa kannattaa tehdä muistiinpanoja, mikäli aikoo esittää verottajalle tulonhankkimisvähennyksiä. Muistiinpanoihin merkitään aikajärjestyksessä tulot ja suoraan niiden hankkimiseen liittyvät menot. Muistiinpanoihin merkityistä tuloista ja menoista täytyy olla tositteet ja veroilmoitus täytetään tositteellisten muistiinpanojen pohjalta.

Vähennykset ja poistot

Verotuksessa voi vähentää kaikki liiketoimintaan tai tulojen hankkimiseen liittyvät kulut tositteiden mukaan. Niin suoraan työntekoon liittyvä elektroniikka kuin työhuoneen siivouskulutkin kuuluvat verovähennyksen piiriin. Verovähennys tarkoittaa sitä, että kulujen yhteissumma vähennetään tuloistasi ennen lopullista verotuspäätöstä.

Kaikkia menoja ei vähennetä kerralla hankintavuoden verotuksessa, vaan kalliimpi elinkeinotoimintaan liittyvä käyttöomaisuus vähennetään poistoina neljän vuoden aikana aina 25 % kerrallaan. Kuluvan käyttöomaisuuden, jonka arviodaan kestävän korkeintaan kolme vuotta, tai pienhankinnan (korkeintaan 850 euroa) hankintahinta voidaan vähentää kokonaan hankintavuoden verotuksessa. Pienhankintoja voi vähentää korkeintaan 2500 euron edestä vuosittain.

Jopa harrastajana voit tehdä vähennyksiä menoista, jotka liittyvät suoraan tuloja tuottavaan osaan harrastustoiminnassasi. Tällöin saat kuitenkin tehdä vähennyksiä korkeintaan harrastustoiminnalla saatujen tulojen verran. Harrastustoiminnassa tulleita tappiota ei huomioida verotuksessa.

Työmatkoista lisävähennyksiä

Kirjallisuuden kääntäjänä sinulla ei ehkä ole kovin paljoa työmatkoja, mutta esimerkiksi matkat kustannussopimusneuvotteluihin, kustantajan järjestämiin tilaisuuksiin, SKTL:n järjestämiin tilaisuuksiin, koulutustilaisuuksiin tai kansainvälisiin oman alan konferensseihin ovat matkoja, joista voit tehdä verovähennyksiä. Samoin voit vähentää erilaisten esiintymismatkojen kulut, mikäli tilaisuuden järjestäjä ei niitä maksa.

Ammatinharjoittajana voit tehdä tilapäisistä työmatkoistasi lisävähennyksen, jolla verottaja kompensoi sitä, ettei ammatinharjoittaja voi maksaa itselleen päivärahaa. Kotimaassa tehdystä matkasta saat kotimaan päivärahaa vastaavan vähennyksen, vuonna 2022 yli kymmentuntisesta matkasta tehtävä lisävähennys on 45 euroa ja yli kuusi tuntia, mutta alle kymmenen tuntia kestäneestä matkasta 20 euroa. Vuonna 2021 vastaavat summat olivat 44 euroa ja 20 euroa. Tämä vähennys on tarkoitettu matkapäivien korkeampien elantokustannusten kattamiseen. Matka- ja yöpymiskulut vähennetään niiden todellisen määrän mukaan. Mikäli työmatkasi vie sinut ulkomaille, voit tehdä lisävähennyksen kyseisen maan maakohtaisen päivärahan suuruisena. 

Mikäli kuuden tunnin matka-aika ei täyty, olet oikeutettu ateriakorvausta vastaavaan vähennykseen, joka vuonna 2022 on 11,50 euroa.

Julkisilla kulkuneuvoilla suoritetut matkat vähennetään todellisten kustannusten mukaan, mutta verottaja on joissain tapauksissa pyytänyt selvitystä mm. kotimaanlennoista. Mikäli käytät tilapäisillä työmatkoillasi autoa, jonka käytöstä yli 50 % on yksityiskäyttöä, saat tehdä verovähennyksen kilometrikorvauksen mukaan. Vuonna 2021 kilometrikorvaus oli 0,44 euroa/kilometri ja vuonna 2022 se on 0,46 euroa/kilometri. Mikäli autosi on pääosin ammattikäytössä, vähennät auton kulut niiden todellisen määrän mukaan.

Työmatkakulut, eli kodin ja työhuoneen tai -paikan väliset matkakulut voit vähentää halvimman kulkutavan mukaan. Niiltä ajanjaksoilta, jolloin maskisuositus on ollut voimassa voit vähentää myös maskien ostosta aiheutuneet kustannukset julkisilla kulkuneuvoilla tekemiesi matkojen osalta. Lisätietoa työmatkakulujen vähentämisestä.

Muista säilyttää kaikki tositteet, vaikka niitä ei enää veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä tarvitse verottajalle toimittaa. Verottaja saattaa pyytää niitä nähdäkseen.

Artikkelin on kirjoittanut Hanna Pippuri.