Artikkeli on julkaistu 15.1.2020.

Kirjallisuuden kääntäjän potentiaalisia asiakkaita eli kirjankustantajia on Suomessa varsin rajallinen määrä, joten alalla vallitsevat ostajan markkinat. Siksi mieluinen työtarjous sopivalla hetkellä voi aiheuttaa lähes hallitsematonta euforiaa. Huomatuksi ja valituksi tulemisen tunne ei edistä viileää harkintaa, etenkään jos Matti tekee jo muuttoa kukkaroon.

Jostain on silti taiottava jäitä hattuun, sillä nimi paperissa tarkoittaa kaikkien paperissa mainittujen ehtojen ja velvoitteiden hyväksymistä, vaikka ne ensiriemun haihduttua tuntuisivat kuinka epätyydyttäviltä. Tämän artikkelin tarkoitus on tarjota työkaluja sopimusneuvotteluihin ja viitoittaa tietä sopimustyytyväisyyteen.

Paljolta hämmennykseltä ja mielipahalta säästyy, kun pitää alusta alkaen mielessään, että työn tarjoaja ei ole ystävä eikä vihollinen vaan edustaa kustantamoa voittoa tavoittelevana liikeyrityksenä ja pyrkii neuvottelemaan sen kannalta parhaan mahdollisen sopimuksen.

Kääntäjän tehtävä taas on edustaa itseään: valvoa omia etujaan, oikeuksiaan ja hyvinvointiaan. Älä tee omalta kannaltasi epäedullisia sopimuksia kenenkään mieliksi. Älä myöskään jätä mitään sopimatta sen perusteella, että ”tämä nyt on sanomattakin selvää” tai ”niinhän tässä kustantamossa on ennenkin tehty.” Ajat muuttuvat ja asioista päättävät ihmiset vaihtuvat, eivätkä uudet välttämättä edes tiedä vanhoista käytännöistä, saati katso tarpeelliseksi niitä kunnioittaa.

Toimeksiantaja tilaa kääntäjältä jotain, mitä ei ole vielä olemassa. On vain alkuteos – yhä useammin sekin vielä keskeneräinen – ja osapuolten näkemykset siitä, mitä tuon teoksen suomeksi saattaminen vaatii ja mitä se saa maksaa. Jonkin verran faktoja on varmasti käytettävissä, ja ne kaikki on syytä kaivaa esiin, vaikka käännössopimus solmitaan pitkälti luottamuksen, aiempien kokemusten ja mielikuvien perusteella. Luottamukseen ja mielikuviin voi vaikuttaa pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä.

Yksittäisestä sopimuksesta neuvoteltaessa avainsanoja ovat realistisuus, päämäärätietoisuus ja asiallisuus. Kääntäjän on hyvä miettiä jo etukäteen omat reunaehtonsa ja niiden perustelut. Toimeksiantajan ehdotusta sopimuksen sisällöstä ei tarvitse hyväksyä sellaisenaan, vaan siihen voi ja tulee vastata omalla perustellulla ehdotuksellaan.

Kustantamoilla on nykyään omat sopimuspohjansa. Kaikkia yksityiskohtia sopimuspohjissa ei ole mainittu, eli tarkista tarvittaessa ainakin seuraavat:

Sisällöstä

 • Käännetäänkö esim. tietokirjan sisältö sellaisenaan, vai edellytetäänkö kääntäjältä tekstin toimittamista Suomen oloja vastaavaksi?
 • Kuka toimittaa ja aakkostaa tietokirjan hakemiston ja muut vastaavat osiot?
 • Jos kirjan asiasisällön ja/tai termien tarkistamiseen tarvitaan asiantuntijaa, kuka sellaisen hankkii ja kuka maksaa hänen mahdollisesti pyytämänsä korvauksen?

Aikataulusta

 • Onko alkuteos valmis ja saatavissa kirjan muodossa? Jos ei ole, mihin mennessä se valmistuu vai tehdäänkö käännös käsikirjoituksesta? Saatko korvauksen, jos joudut korjaamaan käännöstä käsikirjoitukseen tulleiden muutosten vuoksi?
 • Onko työn kaikkiin vaiheisiin varattu sinun kannaltasi riittävästi aikaa?
 • Mitä tapahtuu käsikirjoituksen luovuttamisen jälkeen, eli kuka tekstin toimittaa ja millaisessa aikataulussa?
 • Milloin taittovedokset tulevat luettaviksi, ja paljonko niiden tarkastamiseen on aikaa?

Raha ja mitä sillä saa

Suomennetun tekstin tuottajana kukaan ei ole absoluuttisen korvaamaton, ja neuvotteluissa tämä nousee useimmiten esiin viimeistään siinä vaiheessa, kun ryhdytään keskustelemaan rahasta. Mikäli suinkin mahdollista, tutustu tarjolla olevaan kirjaan huolellisesti ja mieti, miksi juuri sinä pystyt sen kääntäjänä lupaamaan enemmän kuin joku sellainen, joka suostuisi tekemään työn halvemmalla, ja myös pitämään lupauksesi.

Muista, että kustantamosta otettiin jostain syystä yhteyttä juuri sinuun. Ehkä olet kääntänyt saman kirjailijan teoksia aiemminkin, perehtynyt kirjan aihepiiriin, hoitanut aiemmat työsi hyvin ja luovuttanut käsikirjoitukset aina ajallaan. Tai ehkä tuottamasi suomenkielinen teksti on niin virheetöntä, että sen editointi on nopeaa ja vaivatonta. Tehtäväsi on siis vakuuttaa työn tarjoaja siitä, että sinut ja hintasi valitessaan hän saa runsaasti konkreettista vastinetta niille euroille, jotka säästäisi valitessaan näennäisesti halvemman kääntäjän.

Asiallisen palkkiotason määrittämisessä auttaa tämän oppaan artikkeli Johdatus kirjallisuuden käännöspalkkioihin. SKTL:n kirjallisuuden kääntäjien jaoston jäsenet voivat myös perehtyä I jaoston vuosittaisen palkkiokyselyn tuloksiin, jotka toimitetaan kaikille jaoston jäsenille. Itselleen on hyvä asettaa realistinen mutta riittävän rohkea palkkiotavoite esimerkiksi vuosittain. Minimitavoite on inflaation päihittäminen, eli vuosittaisen korotuksen tulee olla suurempi kuin elinkustannusindeksin nousu.

Rahasta neuvotellessasi pidä siis mielessä ainakin seuraavat asiat:

 • Kirjallisuuden kääntämisen yleinen palkkiotaso
 • Henkilö- ja kustantajakohtainen palkkiokehitys
 • Oma erityisosaamisesi
 • Kohtuullinen toimeentulo tai ainakin sen tavoittelu
 • Lojaalius muita kääntäjiä kohtaan
 • Kirjan julkaisemisen sähköisesti e- tai äänikirjana pitää näkyä palkkiossasi
 • Jos tietokirjan sisältö vaatii toimittamista ja Suomen oloihin soveltamista, muista sopia, miten toimitustyö korvataan.
 • Varmista, että sinulla ja toimeksiantajalla on sama käsitys palkkionmaksun ajankohdasta.
 • Sovi myös mahdollisen ennakon määrästä ja maksuaikataulusta.

Sopiva väline ja riittävästi aikaa

Työtarjous tulee yleensä puhelimitse tai sähköpostitse, mutta varsinaiset neuvottelut kannattaa käydä välineellä, joka itsestä tuntuu parhaalta. Faktat on useimmiten helpompi esittää kirjallisesti, myyntipuheet suullisesti. Mieti myös, mitä välinettä sinun on syytä varoa, jotta maanittelu, imartelu tai uhkakuvien maalailu eivät saisi sinua tinkimään ehdoistasi.

Työn tarjoaja toivoo yleensä kääntäjältä pikaista päätöstä. Pyydä silti riittävästi harkinta-aikaa; kaikkea ei tarvitse päättää heti. Jos työn tekemiseen kuluu monta kuukautta, voi sopimusehtojakin harkita muutaman päivän.

Mahdollisimman pian mustaa valkoiselle

Suulliset sopimukset ovat Suomessa sitovia, mutta niiden sisältöä ja etenkin yksityiskohtia on kiistatilanteessa vaikea todistaa. Kaikki sovittu onkin syytä saattaa mahdollisimman pian kirjalliseen muotoon, jotta molemmat osapuolet pystyvät tarkistamaan, että sopimus vastaa heidän tarkoitustaan. Jos varsinaisen sopimuksen allekirjoittaminen jostain syystä viivästyy, toimeksiantajalle kannattaa lähettää ainakin sähköpostiviesti, johon on vapaamuotoisesti kirjattu kaikki olennaiset seikat, ja pyytää vahvistusviesti.

Entä jos kaikki ei mene putkeen?

Asioista on yleensä helpompaa ja kiistattomampaa sopia etukäteen, ei vasta sitten kun ongelmia on jo ilmennyt. Kaikkea ei kuitenkaan voi ennakoida. Pidä kiinni omista sitoumuksistasi, mutta katso myös, että toinen osapuoli pitää kiinni omistaan. Jos esimerkiksi alkuteksti ei olekaan käytettävissä sovittuna ajankohtana, työn aikataulu tai hinta – tai molemmat – on neuvoteltava uudelleen realistiselta pohjalta. Jos itse sairastut tai sattuu jotain muuta, joka vaarantaa sopimuksessa pysymisen, ota viipymättä yhteys toimeksiantajaan. Yhdessä neuvottelemalla ratkaisu yleensä löytyy, ja luottamus säilyy molemmin puolin.

Pohjusta tulevaa

Kirjallisuuden kääntäjälle jokainen uusi työ tarkoittaa uuden sopimuksen solmimista. Vanhat neuvottelut ja yhteistyökokemukset vaikuttavat tuleviin neuvotteluihin. Pidä aina mielessä, että vastapuolella on ihminen, jolle jää sinusta jonkinlainen vaikutelma. Hyvään yhteistyöilmapiiriin kannattaa siis panostaa. Silloinkin kun koet saaneesi epäreilua kohtelua, käyttäydy ammattimaisesti ja muista, että toimeksiantajalla on oikeus valita yhteistyökumppaninsa aivan vapaasti. Taitava mutta töykeä tai oikutteleva suomentaja voi hävitä tässä kisassa vähemmän taitavalle, joka hoitaa asiakassuhteensa paremmin. Älä siis suutu – tai ainakaan näytä suuttumustasi – älä vaadi, älä räyhää, älä jankuta, älä itke, älä ole epätoivoinen äläkä koskaan mene henkilökohtaisuuksiin.

Myös kaikki myönnytykset vaikuttavat seuraavissa neuvotteluissa. Jos suostut liian pieneen palkkioon tai kohtuuttomaan aikatauluun, sinulta odotetaan samaa myös jatkossa. Jätä siis sekä marttyyriraataja että sisäinen runotyttö/-poika kotiin mutta ota mukaan hyvät tavat ja ammattimainen asenne. Niillä pärjäät tiukassakin paikassa.

Artikkeli on ilmestynyt Kirjallisuuden kääntäjän selviytymisoppaassa 2013. Kirjoittaja on SKTL:n jäsen, kääntäjä Laura Jänisniemi.