Artikkeli on päivitetty 24.5.2022.

Kirjallisuuden kääntäjän ammatti voi tuntua itsenäiseltä ja yksinäiseltä puurtamiselta, joka katkeaa vain silloin tällöin kustannustoimittajan kanssa tehtävän yhteistyön aikana. Kääntäjä tarvitsee kuitenkin erilaisia verkostoja sekä ammatillisen toimintansa tueksi että osaamisensa markkinoimiseen. 

Eri sidosryhmiin ja kollegoihin voi helposti olla yhteydessä sosiaalisessa mediassa, mutta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitys tuntuu vain suurenevan, kun monet ihmiset ovat tuttuja vain verkon välityksellä. Tässä artikkelissa pohditaan sekä sosiaalisessa mediassa että kasvokkain tapahtuvaa verkostoitumista ns. normaaliajan tilanteessa. Covid-19-epidemian takia jokainen joutuu rajoittamaan lähikontakteja, mutta toisaalta juuri nyt voi olla aikaa aktivoitua sosiaalisessa mediassa, laittaa kotisivut kuntoon tai aloittaa uusi blogi.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto verkostoitumisen ja kollegiaalisuuden tukena

Liittoon kuuluminen ja osallistuminen kirjallisuuden kääntäjien jaoston tapahtumiin ja vapaamuotoisiin tapaamisiin tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua kollegoihin. Kollegaverkosto on tärkeä monesta syystä: kääntäjäkavereilta saa tarvittaessa apua kimurantissa käännöspähkinässä ja tovereilta voi saada tukea vaikeassa neuvottelutilanteessa tai silloin kuin työtä ei olekaan tarjolla. Kollega voi myös pyytää yhteistyökumppaniksi isoon käännöshankkeeseen tai esitellä tutun tekijän kustantajalleen tilanteessa, jossa itse ei voi ottaa tarjottua työtehtävää vastaan. Lisäksi, kollegojen kesken on hauskaa. 

Aktiivinen osallistuminen ykkösjaoston toimintaan antaa tyydytyksen tunteen, jonka voi saada vain tärkeiden, yhteisten asioiden ajamisesta. Jaoston toimikunnan jäsenenä voit olla mukana päättämässä, millaisia tapahtumia ja koulutuksia jaosto tai liitto järjestää. Toimikunnan jäsenyys on myös luonnollinen reitti liiton kansainvälisiin tehtäviin, esimerkiksi kokousedustajaksi, jolloin pääset solmimaan suhteita kollegoihin Pohjoismaissa, Euroopassa tai ympäri maailmaa.

SKTL:n jäsenenä voit osallistua liiton kaikkien jaostojen toimintaan. Näin pääset solmimaan kontakteja myös muiden alojen kääntäjiin. Tällä voi olla iso merkitys tilanteessa, jossa tarvitset apua jonkin itsellesi vieraan erityisalan osaajalta – eiväthän kaikki voi hallita kvanttifysiikan termejä tai cembalon osien nimityksiä, vaikka niistä saatetaankin työn alla olevassa romaanissa keskustella. Kontaktit asiatekstinkääntäjä- ja av-kääntäjäkollegoihin voivat olla arvokkaita myös tilanteessa, jossa töitä kirjallisuuden kääntäjänä ei ole tarjolla riittävästi ja harkitset alan vaihtoa tai lisätöiden hankkimista toisenlaisen käännöstyön parista.

Ykkösjaoston jäsenenä pääset luomaan kontaktin myös käännöskirjallisuuden lukijoihin. Kirjamessupäivystäjänä saat arvokkaan tilaisuuden paitsi esitellä kirjallisuuden kääntäjän työtä, myös kuulla lukijoiden ajatuksia käännöskirjallisuudesta. Kirjamessujen live-kääntäjänä voit antaa lukijoille mahdollisuuden kurkistaa kääntäjän työn käytäntöön. Live-kääntäjän pöydän ääressä on käyty monia keskusteluja, jotka ovat olleet antoisia sekä kääntäjälle että lukijalle.

Verkkonäkyvyys

Mikäli työtilanteesi vaatii uusien työtehtävien jatkuvaa hankintaa, kannattaa panostaa omiin, ajan tasalla oleviin kotisivuihin, joille voi aina käännösnäytteen tai kirjaesittelyn lähettäessään jakaa linkin omissa sosiaalisissa medioissasi. Hyvät kotisivut sisältävät yhteystiedot, luettelon tekemistäsi käännöksistä sekä otteita parhaista käännöksistäsi. Näiden lisäksi voit lisätä kävijämääriä mielenkiintoisella blogilla tai vlogilla.

Suosi ajastettuja päivityksiä, jos haluat näkyä sosiaalisessa mediassa päivittäin. Vaikka välillä onkin tärkeää ottaa kantaa johonkin päivänpolttavaan asiaan, suurin osa päivityksistä on luonteeltaan sellaisia, että voit käyttää viikosta keskitetysti muutaman tunnin niiden laatimiseen ja ajastaa ne ilmestymään sopivin välein. Somelle ei kannata uhrata parasta vireystilaansa, vaan paras aika somen hoitamiseen on illemmalla, kun tehokkain työaika on takana.

Pidä päivitysten sisältö pääosin ammatillisena, kun käytät sosiaalista mediaa ammatillisen näkyvyyden hankkimiseen. Kirjallisuuden kääntäjänä voit käsitellä kääntämistä, käännöksiä, käännöstutkimusta, käännösten saamia kritiikkejä, kieltä… Tärkeintä on, että olet itse kiinnostunut siitä, mistä kirjoitat. Muista, että omia töitä saa ja pitää hehkuttaa eikä vääränlaisesta vaatimattomuudesta ole kuin haittaa.

Seuraa ammatillisesti kiinnostavia henkilöitä ja toimijoita ja lisää sekä kontaktoitumismahdollisuuksiasi että näkyvyyttäsi kommentoimalla heidän postauksiaan. Muista vastavuoroisuuden periaate ja käy silloin tällöin tykkäämässä tai kommentoimassa sinun jutuistasi tykänneiden päivityksiä.

Sosiaalinen media kollegiaalisuuden tukena

Erilaiset sosiaalisen median ryhmät ovat suosittuja kanavia käydä ammatillisia keskusteluja, saada tietoa helposti ja solmia arvokkaita suhteita. SKTL:n I jaoston jäsenen on helppo aloittaa kollegiaalinen verkostoituminen I jaoston Facebook-ryhmästä.

Suomen, ruotsin ja saamen kielistä muihin kieliin kääntäville on oma verkkoyhteisönsä, FILIn ylläpitämä Kääntöpiiri. Siellä voi sekä ylläpitää suhteita kollegoihin ympäri maailmaa että olla näkyvillä ulkomaisten kustantajien suuntaan.

Käyntikortti verkostoitumisen apuvälineenä

Sosiaalisessa mediassa näkymisen rinnalla on hyvä varautua tilanteisiin, joissa kohtaat kollegoita ja asiakkaita kasvotusten. Käyntikortin teettäminen on pieni kustannuserä, mutta siitä voi olla arvaamattoman paljon hyötyä, jos muistat pitää kortteja mukanasi ja jakaa niitä auliisti aina uusia ihmisiä kohdatessasi. Koskaan ei voi tietää, milloin käyntikortti sattuu juuri sinun kaltaistasi kääntäjää etsivän henkilön käteen. Myös kollegojen kesken on hyvä vaihtaa käyntikortteja, jotta yhteystiedot löytyvät tarvittaessa helposti.

Käyntikortissa tulee olla nimen ohella lyhyt titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Harkintasi mukaan voit lisätä kotisivujesi osoitteen, ja jos toivot ihmisten piipahtavan työhuoneellasi, myös käyntiosoiteen. Käyntikortin visuaalinen ilme on makuasia, mutta jokin hauska twisti kortissa saattaa saada sen erottumaan kymmenien korttien joukosta. 

Painetun, käteen annettavan paperikortin ekologisena vaihtoehtona voit tehdä itsellesi käyntikortin, josta pyydät tapaamiasi ihmisiä ottamaan valokuvan.

Artikkelin on kirjoittanut Hanna Pippuri.