Artikkeli on julkaistu 7.10.2019.

Kirjallisuuden kääntäjä työskentelee normaaliolosuhteissa yksin ja itsenäisesti kustantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimus määrittää sen, milloin käännöksen pitää olla valmis ja milloin käännökseen tehtävät korjaukset ja oikoluvut tulevat tehtäväksi. Kirjallisuuden kääntäjä on oma pomonsa ja vastuussa siitä, että työ valmistuu ajallaan ja vastaa laadultaan kustantajan odotuksia.

Kustantamo ei maksa kääntäjälle palkkaa, vaan se ostaa käännöksen julkaisuoikeudet. Nykyisin se tarkoittaa käytännössä sitä, että kirja julkaistaan perinteisenä kirjana ja e-kirjana sekä lisäksi usein myös äänikirjana. Käännöksen tekijänoikeudet ja oikeudet muuhun kaupalliseen käyttöön säilyvät kääntäjällä. Lue lisää käännössopimuksista ja tutustu sopimusmalleihin ennen käännössopimuksen tekoa.

Kirjallisuuden kääntäjän työ ei välttämättä jakaudu tasaisesti vuoden jokaiselle päivälle. Kahden käännöstyön välissä saattaa myös joutua sietämään epävarmuutta ja markkinoimaan omaa osaamistaan. Välillä voi olla kiire deadlinen lähestyessä, mutta myös pakkoloma töiden välissä saattaa venyä viikoiksi tai kuukausiksi. Yksi ratkaisu kirjallisuuden kääntäjän epävarmuuteen on tehdä myös muita käännöstöitä. Kirjallisuuden kääntäjän ja asiatekstin kääntäjän ammattien yhdistäminen toimii monilla hyvin siten, että kun kirjankäännöstyötä ei ole, käännetään muita tekstejä. Täytyy kuitenkin muistaa, että kirjan kääntäminen ja asiatekstien kääntäminen ovat töinä erilaisia ja vaativat erilaisia valmiuksia, niin kääntäjältä kuin kääntäjän käyttämältä tietotekniikaltakin.

Toisaalta on myös kirjallisuuden kääntäjiä, joilla on jatkuvasti töitä jonoksi asti. Tällöin on hyvä tuntea omat rajansa ja muistaa, ettei kukaan jaksa tehdä töitä vuoden ympäri lomailematta välillä. Mikäli töitä tuntuu pukkaavan liikaa, kannattaa myös opetella sanomaan ei, vaikka se ensin voi olla vaikeaa, jos on joutunut taistelemaan päästäkseen asemaan, jossa töitä on edes riittävästi.

Kirjallisuuden kääntäminen on ala, jolla vain harvat menestyvät taloudellisesti. Alalle hakeutuvan kannattaa varautua siihen, että leipä on paitsi epävarma ja epätasaisesti jakautunut, mutta myös kapea. Apurahojen hakeminen on kirjallisuuden kääntäjän arkea ja siinä kannattaa opetella hyväksi ja tehokkaaksi. Kotimaisten apurahojen lisäksi pitää selvittää myös, millaisia apurahoja on mahdollista saada lähtömaasta. Monet maat tukevat kirjallisuusvientiä erilaisin tukitoimin. (Lisätietoja apurahoista on luettavissa täältä.)

Miten kirjallisuuden kääntäjäksi tullaan?

Lähtökohtaisesti paras alku kirjallisuuden kääntäjän ammatille on sopiva koulutus. Suoraan kirjallisuuden kääntäjäksi ei voi valmistua missään, mutta yliopistojen käännösopintoihin kuuluu myös kirjallisuuden kääntämisen kursseja. Ei ole yhtä koulutusta, jonka voisi sanoa takaavan menestymisen suomentajana, mutta hyviä koulutuslinjoja ovat kielen ja kulttuurin opinnot, kääntämisen opinnot sekä oman äidinkielen ja kirjallisuuden opinnot. 

Opinnot eivät kuitenkaan tee kääntäjää. Lähtökielen ja -kulttuurin hyvä tuntemus on tärkeää, mutta vielä sitäkin suurempi merkitys on kohdekielen monipuolisella hallinnalla. Esimerkiksi kaunokirjallisen teoksen kääntäjä luo uuden sanataideteoksen, kun taas tietokirjan kääntäjän pitää osata kirjoittaa kirjan aihepiiriä vastaavaa kieltä, joka tyyliltään vastaa samasta aiheesta kirjoitettuja kotimaisia teoksia. Parhaan kirjoitustaidon saavuttaa lukemalla paljon ja monipuolisesti erilaista kirjallisuutta.

Kirjallisuuden kääntäjän ammattia ei taitavinkaan kääntäjä voi noin vain ryhtyä harjoittamaan, vaan ensin pitää löytää kustantamo ja saada ensimmäinen käännössopimus. Sen jälkeen asiat saattavat alkaa rullata niin, että kustantamo tarjoaa sinulle seuraavaa teosta käännettäväksi ja kohta uudetkin kustantamot kiinnostuvat sinusta ja tarjoavat käännöstöitä. Toisaalta voi käydä niinkin, että aina työn valmistuessa joudut uudelleen etsimään seuraavaa toimeksiantoa.

Tavallisin tapa yrittää hankkia töitä kirjallisuuden kääntäjänä on tehdä käännösnäyte ja jakaa se kustantamoihin, jotka julkaisevat käännöskirjallisuutta. Käännösnäytteitä vain valitettavasti on kustantamoissa pinoksi asti ja uusia tulee koko ajan, joten mahdollisuus, että kustantaja keksisi sinut käännösnäytteiden joukosta, on melko pieni, varsinkin, kun monella kustantamolla on omat luottokääntäjänsä ja uusia otetaan remmiin vasta pakon edessä.

Asiastaan innostuneella kirjallisuuden kääntäjällä saattaa olla tiedossaan monia kirjoja, jotka hänen työkielessään ansaitsisivat tulla käännetyiksi. Aina ei kannata vain jäädä odottamaan, että joku kustantaja löytää oman lähtökielesi arvoteokset, vaan kirjottaa kustantajalle kirjasta esittely. Muista esitellä lyhyesti myös kirjailija, mikäli kustantaja ei ole julkaissut hänen teoksiaan aikaisemmin. Kerro hänen asemastaan kotimaassaan ja käännöksistään muihin kieliin. Esittelyyn  voit liittää myös huolellisesti tehdyn käännösnäytteen. Esittelysi saa varmimmin ansaitsemansa huomion, kun lähetät sen oikealle henkilölle, joten jos sinulla ei ole tuttua kustantamoa ja siellä luottohenkilöä, kannattaa kustantamoon soittaa ja tiedustella, kuka vastaa juuri esittelemäsi kaltaisesta kirjallisuudesta. Esittelyjä kannattaa varautua lähettämään useisiin kustantamoihin ja kehittää paksu nahka, sillä monet kustantajat eivät ovista ja ikkunoista vyöryvän käsikirjoitustulvan keskellä edes vastaa esittelyihin. Suurten ja tuttujen kustantamojen ohella kannattaa katse suunnata pieniin kustantamoihin, joista joku saattaa olla erikoistunut juuri sellaisiin kirjoihin, joita sinä mieluiten käännät.

Vaikka mainio kirja kuinka polttelisi hyppysissäsi, ei käännöstyöhön tule ryhtyä ilman kustannussopimusta. Käännöskirjoja julkaistaan niin vähän, että riski pöytälaatikkoon kertyvistä käännöksistä on suuri. Toki on myös kääntäjien pyörittämiä pienkustantamoja, mutta jokainen kääntäjä ei voi alkaa julkaista kääntämiään teoksia. Jos kääntämäsi teos jää julkaisematta, olet tehnyt ison työn aivan hukkaan. Kurjimmassa tapauksessa jo kääntämäsi kirja julkaistaan jonkun toisen tekemänä käännöksenä.

Käännöspalkkioista ei myöskään pidä tinkiä, vaikka into kääntämiseen olisi miten suuri. Pelkällä itse hakemallasi apurahalla ei pidä suostua käännöstä laatimaan, sillä toki kustantajan tulee maksaa osansa kustannuksista. Vaikka itse kokisit, ettet tarvitse työstä palkkaa, vaan teet sen harrastuksena ja silkasta kääntämisen ilosta, ota huomioon, että jokainen ilmaiseksi kääntävä tekee sen ammattilaisten palkkiotason kustannuksella. Arvosta omaa työtäsi ja myy käännöksesi oikeudet vain asianmukaista korvausta vastaan. Työn hinnoittelusta voit lukea enemmän käännöspalkkioita käsittelevästä artikkelistamme.

Kirjallisuuden kääntäjä on tavallisimmin freelancer

Kirjallisuuden kääntäjän on varsin luontevaa toimia freelancerina joko verokortilla tai toiminimellä yrittäjänä. Verokortilla työskennellesäsi toimeksiantaja pidättää käännöspalkkiostasi veron ja tilittää sen verottajalle. Toimininemellä työskennellessäsi olet ennakonpidätysrekisterissä ja maksat ennakkoveroa, jolloin toimeksiantaja maksaa sinulle laskuttamasi summan. 

Koska et kirjallisuuden kääntäjänä työsuhteessa kustantamoon, vastaat molemmissa tapauksissa itse kaikista työsi aiheuttamista kuluista ja myös vakuutat itsesi. Et voi lisätä näitä kuluja kuluina laskuusi, mutta sinun tulee huomioida ne pyytämässäsi palkkiossa. Lisäksi voit vähentää tulonhankkimistoiminnan kulut  verotuksessa.

Yrittäjän eläkevakuutus on freelancerille pakollinen, toimitpa sitten verokortilla tai yrittäjänä. Sen lisäksi voit ottaa vaapaa ehtoisia vakuutuksia,kuten vastuuvakuutuksen tai yrittäjän sairaus- ja tapaturmavakuutuksen. Vapaaehtoisten vakuutusten kilpailuttaminen kannattaa, vaikka erilaisten vakuutustuotteiden vertaaminen voi olla hankalaa esimerkiksi erisuuruisten omavastuiden tai kertakorvausten vuoksi.

Mikäli olet saanut työskentelyapurahan, sinun tulee ottaa eläkevakuutus MYEL-järjestelmässä, mikäli apurahasi on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn ja on summaltaan vähintään 1300 euroa. Kirjallisuuden kääntäjänä voit kuulua sekä YEL:n että MYEL:n piiriin.

YEL-työtulo kannattaa määrittää mahdollisimman realistisesti ja mieluummin hiukan yläkanttiin, sillä sen perusteella määräytyy tulevan eläkkeesi määrän ohella myös esimerkiksi sairauspäivärahasi tai vanhenpainetuutesi suuruus. Mikäli tunnet kiusausta maksaa mahdollisimman pientä YEL-maksua, ota huomioon, että juuri YEL-maksusi takaavat toimeentulosi silloin, kun olet jostain syystä estynyt tekemästä työtä.

YEL-yrittäjänä freelancer maksaa aina lisäksi sairausvakuutusmaksun päivärahamaksua, joka on 1,77 % siitä tulosta, jonka olet ilmoittanut YEL- ja/tai MYEL-työtuloksesi. Yrittäjän päivärahamaksu on korotettu, sillä yrittäjien omavastuuaika sairaustapauksissa on lyhennetty kolmesta päivästä yhteen päivään.

Sinun ei tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksua. 

Freelancer on tulonhankkimistoiminnan harjoittaja, mikäli elinkeinonharjoittajan kriteerit eivät täyty. Tällöin freelancerin tulee tehdä muistiinpanot tulonhankkimistoimintansa tuotoista ja kuluista, kirjanpitoa siis ei tarvita. Kaikista muistiinpanomerkinnöistä tulee olla tositteet ja veroilmoitus täytetään näiden tositteellisten muistiinpanojen pohjalta. Tositteet ja muistiinpanot tulee säilyttää kuusi vuotta.

Verottajan ohjeet liikkeen- ja ammatinharjoittajan tuotoista ja kuluista ja freelancerin verotuksesta sekä verottajan opastusvideo freelancerin verotuksesta antavat yksityiskohtaisempaa tietoa freelancerin verotuksesta.