Artikkeli on julkaistu 9.10.2019.

Yrittäjä ilman yritystä

Kirjallisuuden kääntäjä on pääsääntöisesti yrittäjän asemassa, sillä hän ei ole työsuhteessa asiakkaaseensa, kustantajaan. Kääntäjä on siis yrittäjä, vaikka hän ei koskaan olisi perustanut minkäänlaista yritystä. Tällöin hän on ammatinharjoittaja, jolla on tietyt velvollisuudet, kuten ennakonpoerintärekisteriin kuuluminen ja YEL-vakuutuksen ottaminen.  Ammatinharjoittajan ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa yritystään kaupparekisteriin.

Toiminimen tai yrityksen perustaminen

Mikäli kirjallisuuden kääntäjä haluaa selkeän yrittäjästatuksen ja mahdolliset yrittämisen hyödyt, hänen täytyy perustaa itselleen yritys. Yrityksen perustaminen alkaa sen pohtimisella, mikä on itselle sopivin yritysmuoto. Suomessa valittavina olevat yhtiömuodot ovat toiminimi eli yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta.

Toiminimen, osakeyhtien ja osuuskunnan voi perustaa yksin, mutta kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkeä. Kollegiaalinen yrittäminen on hyvä vaihtoehto, jolloin luontevin yritysmuoto saattaa olla osuuskunta. Kannattaa myös ottaa selvää, olisiko jo olemassa olevaa osuuskuntaan, johon voisit liittyä oman yrityksen perustamisen sijaan. Mikäli osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä, kohdellaan sen jäseniä verotuksessa ja sosiaaliturvassa kuten työntekijöitä.

Jokaisella yhtiömuodolla on omat ominaispiirteensä, joiden ansiosta ne sopivat erilaisia asioita tavoitteleville yrittäjille erilaisissa tilanteissa. Eri yritysmuotoihin voit perehtyä Uusyrittäjäkeskuksen alkavan yrittäjän perustamisoppaasta sivuilta 46–49.

Kirjallisuuden kääntäjä mieltää itsensä harvoin yrittäjäksi, mutta yrittäjyys saattaa olla toimiva ratkaisu vaikkapa silloin, kun kääntäjä tuottaa monipuolisesti erilaisia kielipalveluja kirjallisuuden kääntämisen ohella. Tällöin voi olla ajankohtaista harkita myös muita yritysmuotoja toiminimen vaihtoehdoksi etenkin, jos yritystoiminta on hyvin tuottoisaa tai jos sinulla on kääntämisen ohella merkittävät palkkatulot, mikä nostaa palkkaveroprosenttisi omaisuusveroprosenttia (noin 26 % 150 000 euroon asti) suuremmaksi.

Yrittäjyyttä harkitsevan on perusteltua harkita myös jo olemassa olevan yrityksen jatkamista. Eläkkeelle lähtevän kollegan yrityksen ostaminen on oikotie toimivaan yritykseen ja tuo mukanaan valmiin asiakaskunnan, mikäli toiminta jatkuu entisenlaisena. Lisätietoa yrityksen ostamisesta löytyy Uusyrityskeskuksista ja osoitteesta https://ov-foorumi.fi/omistajanvaihdos/ostaja/.

Artikkelin on kirjoittanut Hanna Pippuri.