Selviytymisopas kääntäjän tukena

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton tuottama Kirjallisuuden kääntäjän selviytymisopas kuvaa laaja-alaisesti kirjallisuuden kääntäjän ammatissa toimimista. Se on ensisijaisesti tarkoitettu jokaiselle, joka toimii tai haluaa toimia kirjallisuuden kääntäjänä joko suomen kieleen tai suomen kielestä muihin kieliin päin, mutta oppaassa on hyödyllistä tietoa myös muiden kielten kääntäjille. Kirjallisuuden kääntäjillä tarkoitetaan tässä oppaassa sekä kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden että lastenkirjallisuuden kääntäjiä.

Opas lähestyy kirjallisuuden kääntämistä hyvin käytännöllisestä näkökulmasta ja pyrkii auttamaan kääntäjää erilaisten ammatillisten karikkojen lomitse luovimisessa. Opas on ensisijaisesti suunnattu alalla jo toimiville kääntäjille, mutta oppaaseen tutustumalla alaa harkitseva voi saada jonkinlaisen käsityksen kirjallisuuden kääntäjän ammatista.

Toivomme, että myös kirjallisuuden kääntäjien asiakkaat ja yhteistyökumppanit, kustantamot, tutustuvat Kirjallisuuden kääntäjän selviytymisoppaaseen. Näin neuvottelutilanteissa molemmilla osapuolilla on käsitys kääntäjänä toimimisen realiteeteista, mikä toivoaksemme lisää kustantamojen halua oikeudenmukaiseen ja reiluun sopimuksentekoon.

Yhteistyökumppanimme, tekijänoikeusjärjestöt Kopiosto ry ja Sanasto ry, ovat antaneet panoksensa ja kertovat artikkeleissaan tekijänoikeuksista ja siihen liittyvistä korvauksista, joihin kirjallisuuden kääntäjillä on oikeus. 

Oppaassa on paljon sisäisiä ja ulkoisia linkkejä, joita avaamalla pääset tutustumaan kuhunkin aiheeseen syvällisemmin. 

Opas täydentyy uusilla artikkeleilla tarpeen mukaan ja sitä päivitetään tietojen muuttuessa.

Hyviä lukuhetkiä!

Kirjallisuuden kääntäjän selviytymisoppaan toimituskunta, Heikki Karjalainen ja Maarit Laitinen sekä päätoimittaja Hanna Pippuri